Samtaler

Først bestiller du tid til en samtale med en behandler på Behandlingscenter Brøndby.

Du bliver indkaldt til en samtale med en behandler på Behandlingscenter Brøndby indenfor to uger. Samtalen finder sted på Behandlingscenter Brøndby, Horsedammen 42, 2605 Brøndby.

behandlingscenter brondby4

Ved den første samtale hjælper behandleren dig med at få overblik over din situation og dine muligheder:

  • Er du afhængig af hash, stoffer eller medicin?
  • Ønsker du, at styre dit forbrug af hash, stoffer eller medicin, og har du behov for rådgivning?
  • Ønsker du at stoppe helt med at ryge hash, tage stoffer eller medicin, og har du behov for behandling?
  • Hvilke behandlinger tilbyder Behandlingscenter Brøndby?

Afklaring af dit behov
På samtalen få du afklaret din situation, så du kan beslutte, om du har behov for rådgivning, vejledning eller behandling.

Vælger du samtaler, bliver du tilbudt tre samtaler. Samtalerne er gratis, og du kan være anonym, hvis du ønsker det. Behandleren har tavshedspligt under samtalerne.

Samtalerne bliver målrettede dig og dine behov.

Behandlingsplan
Ønsker du behandling, bliver du indskrevet på Behandlingscenter Brøndby og får lavet en behandlingsplan. Du er selv med til at lave behandlingsplanen i samarbejde med en erfaren behandler.

En behandlingsplan indeholder målet med behandlingen, hvordan behandlingen skal foregår og i hvor lang tid.

En behandling på behandlingscenter Brøndby tager almindeligvis tre til seks måneder.

Anonym behandling
Du har mulighed for at komme i anonym behandling. Du er over 18 år, under uddannelse eller i arbejde, og du har ikke sociale problemer, som du har behov for hjælp til. Få mere at vide om anonym behandling ved den første samtale.

Tolkning
Du har mulighed for at få en tolk med til samtalen. Dette er efter en individuel vurdering. Tilbuddet om tolkebistand er for personer, som har problemer med at føre en samtale og forstå alle informationer på dansk. Det gælder personer, som ikke taler dansk og personer med et hørehandicap. Få mere information om muligheden for at få en tolk ved at skrive til bcb@brondby.dk.

Læs mere om behandling