Behandling for misbrug

Behandlingen foregår på Behandlingscenter Brøndby, og den er ambulant. Det vil sige, at du bor hjemme og er i dine vante omgivelser.

Ambulant behandling
Brøndby Behandlingscenter har erfaring med, at en ambulant behandling i langt de fleste tilfælde er den mest effektive måde at stoppe misbrug af hash, stoffer og medicin. De nye vaner og livet uden hash, stoffer og medicin bliver del af din dagligdag fra starten af behandlingen. Det gør det lettere at fortsætte dine nye vaner og din nye livsstil efter behandlingen.

behandlingscenter brondby 5

Døgnbehandling
Du har mulighed for at blive indskrevet til døgnbehandling på et afvænningssted i en kortere periode, hvis det er nødvendigt i din situation. Dette kan ske efter en periode i ambulant behandling, hvor du forbereder dig. Behandlingscenter Brøndby vurderer sammen med dig, om du har behov for at blive indskrevet til døgnbehandling. Det er Specialrådgivningen, som bevilger forløbet.

Behandling
En ambulant behandling på Behandlingscenter Brøndby varer typisk seks måneder. Behandlingen er fulgt af seks måneders efterbehandling. Din behandling består typisk af individuelle samtaler samt deltagelse i behandlingsgruppe.

En behandling på Behandlingscenter Brøndby er målrettet dig og dit behov for behandling, så du kan få succes med dit mål om at stoppe med at ryge hash, tage stoffer eller medicin.

Behandlingen kan bestå af:

  • Individuelle samtaler med behandler
  • Gruppe terapi
  • Afslappende akupunktur mod abstinenser
  • Samtaler med psykolog eller psykiater
  • Konsultation af læge
  • Undervisning i mindfulness
  • Eventuel familiebehandling
  • Eventuel koordinering med Jobcentret om praktik eller arbejde
NADA akupunktur hjælper på abstinenser og med at slappe af.

NADA akupunktur hjælper på abstinenser og med at slappe af.

Kontroller din trang
Du lærer, hvad der giver dig trang til at ryge hash, tage stoffer eller medicin, og hvordan du kan kontrollere din trang til at ryge hash, tage stoffer eller medicin.

NADA akupunktur er en særlig form for akupunktur, hvor du får små nåle i ørerne. Akupunkturen virker afslappende og hjælper mod abstinenser.

Kurser i mindfulness er et tilbud, hvor de lærer din krop og dine følelser at kende.

Fleksibel behandling
Behandlingen kan tilrettelægges fleksibelt, så du i en periode, hvor det går godt, får færre samtaler. Hvis du kommer til en vanskelig periode, kan du ringe eller maile og få ekstra støtte til at komme gennem perioden uden at begynde at ryge hash, tage stoffer eller medicin igen.

Familie
Et misbrug af hash, stoffer eller medicin påvirker hele familien. Derfor taler vi med dig om at inddrage din familie og /eller partner i behandlingen, hvis det er aktuelt. Vi kontakter ikke nogen, med mindre du har givet fuldmagt.

Samarbejde
Ved en behandling samarbejder Behandlingscenter Brøndby med din egen læge, kommunens socialforvaltning og Jobcenteret. Det er nødvendigt, at du giver fuldmagt til samarbejdet.

Anonym behandling
Du har mulighed for at komme i anonym behandling. Du er over 18 år, under uddannelse eller i arbejde, og du har ikke sociale problemer, som du har behov for hjælp til. Få mere at vide om anonym behandling ved den første samtale.

Tolk
Du har mulighed for at få en tolk til samtalen. Tilbuddet om tolkebistand er for personer, som har problemer med at føre en samtale og forstå alle informationer på dansk. Det gælder personer, som ikke taler dansk og personer med et hørehandicap. Få mere information om muligheden for at få en tolk ved at skrive til bcb@brondby.dk.

Afvænning
Under behandlingen skal du gennem en fysisk og en psykisk afvænning. Begge dele er smertefulde. I en periode føler du måske, at du har det værre, end da du røg hash, tog stoffer eller spiste for meget medicin. Derfor er det vigtigt at fortsætte behandlingen. Bagefter får du det bedre.

afslapning

Behandlingscenter Brøndby har tilknyttet læge, psykolog og psykiater, så du kan få hjælp i denne vanskelige periode.

Efter tre til seks måneder er du gennem selve behandlingen og klar til efterbehandling.

Læs mere om efterbehandling.